Aktualności

Na pierwszym zdjęciu Pan Krzysztof Dzierma, ,,Proboszcz Antoni” z cyklu filmów Pana Jacka Bromskiego ,,U Pana Boga…”. Na drugim Pani Alicja Bach, czyli Ratajowa 🙂